مشکل ما در فهم زندگیست

لذت بردن را یادمان ندادند ... !

همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که زندگیمان را تشکیل می دهند ...

مدرسه ، دانشگاه ، کار و ...

و زمانی که به پایان میرسیم ، حسرت گذشته را می خوریم

و همیشه آرزویمان به پایان رسیدن بهترین روز های زندگیمان است ...


ن : ش.ر
ت : دوشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1392

 

سرطان تخمدان یکی از کابوس‌های زنان در سراسر جهان است. آمارها نشان می‌دهد این سرطان پنجمین سرطان شایع زنان در سراسر جهان است.
در آمریکای‌شمالی حدود 23هزار زن مبتلا به سرطان تخمدان زندگی می‌کنند که در مراحل مختلف درمان هستند. برخی آمارها نشان می‌دهد
در برخی نقاط جهان از جمله در آسیای جنوب شرقی یک زن از هر 30 زن به این سرطان مبتلا می‌شود.....


ن : ش.ر
ت : پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1392

 

روزت مبارک  

روز مادرو به مادر عزیزم وتمام مادر های دنیا تبریک می گویم.


ن : ش.ر
ت : پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1392

وقتی آن شب از سر کار به خانه برگشتم، همسرم داشت غذا را آماده می‌کرد، دست او را گرفتم و گفتم، باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. غم و ناراحتی توی چشمانش را خوب می‌دیدم.

یکدفعه نفهمیدم چطور دهانم را باز کردم. اما باید به او می‌گفتم که در ذهنم چه می‌گذرد. می‌خواستم طلاقش بدهم. به آرامی موضوع را مطرح کردم. به نظر نمی‌رسید که از حرفهایم ناراحت شده باشد، فقط به نرمی پرسید، چرا؟
 

 


ن : ش.ر
ت : چهارشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1392